وکیل طلاق

من با همسرم اختلاف پیدا کردیم می خواهم توافقی جدا شویم چه کار کنیم

29 فروردین 1399 67

برای طلاق توافقی و اخذ وکیل طلاق باید ابتدا به مرکز مشاوره خانواده مراجعه و سپس نسبت به طرح دادخواست طلاق توافقی اقدام نمایید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی