وکیل ملک در اراک

یک واحد را فروختم ولی طرف نصف پولم را نداده است برای پولم اقدام کنم یا فسخ کنم. قولنامه دستی هست چیزی در مورد فسخ داخلش نوشته نشده و برای گرفتن وکیل اراک چه کار کنم

29 فروردین 1399 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی