ارث مهریه

پدر همسرم فوت کرده و به او ارث رسیده می توانم بابت مهریه توقیف کنم

29 فروردین 1399 79

بله سهم الارث شوهرتان قابل توقیف بابت مهریه می باشد و از طریق اداره ثبت و یا دادگاه خانواده می توانید اقدام نمایید و از وجود وکیل دادگستری در امور خانواده استفاده نیز می توانید بکنید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی