خانوادگی

منزل مشترک به نام اینجانب هست و شوهرم مرا اذیت می کند آیا می توانم اجازه ورود به منزل به او را ندهم

29 فروردین 1399 76

بله می توانید چون منزل به نام شما هست این حق را دارید و اساسا تهیه منزل مشترک با زوج می باشد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی