توقیف خودرو

سلام آیا خودرو قابل توقیف هست یا خیر میخواهم خودروی شوهرم را که سمند است توقیف کنم

29 فروردین 1399 69

سلام بله خودرو قابل توقیف می باشد مگر اینکه اثبات شود منبع درآمد زوج این خودرو است که در این صورت رفع توقیف می گردد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی