توقیف ملک

ما یک خانه خریدیم سند نزدیم فروشنده بدهکار بوده بانک ملک را توقیف کرده چه کار کنیم

29 فروردین 1399 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی