29 فروردین 1399

افترا و تهمت

دسته بندی : کیفری | سایر دعاوی
سوال کاربر :

یک نفر به من گفته که تو با همسرم ارتباط داشتی و ازت شکایت می کنم و آبروی مرا برده در حالی که اصلا صحت نداره چه شکایتی کنم

پاسخ وکیل

سلام می توانید علیه ایشان بابت نشر اکاذیب و افترا شکایت نمایید و باید در این خصوص مدرک و شهود داشته باشید.

ایکون ترازو

سوالات حقوقی مشابه

29 اردیبهشت 1403
وکیل پایه یک دادگستری

فرجام از رای دادگاه هم عرض به عنوان شرکت در جرم

سلام وقت شما بخیر
در یک پرونده کیفری دو تا متهم داره و براشون کیفرخواس...

29 اردیبهشت 1403
وکیل پایه یک دادگستری

انتقال از زندانی به زندانی دیگر

سلام انتقالی زندانی ومیخواهم ندامتگاه قزلحصارکرج به مازندران میخواستم

29 اردیبهشت 1403
وکیل پایه یک دادگستری

اشتباه و از قلم افتادن قسمتی از رای

سلام و خسته نباشید؛ مادر بنده چند ماه پیش تصادف کرد و قرار شد بیمه خسا...

29 اردیبهشت 1403
وکیل پایه یک دادگستری

امکان شکایت دوباره پس از رضایت

سلام علیکم
برادر من طی یک دعوا بیگناه و درب منزلش جلوی چشمای بچه هاش...