رابطه نامشروع

همسر من به اتهام رابطه نامشروع محکوم شده است می توانم طلاق بگیرم

29 فروردین 1399 64

سلام با توجه به صدور حکم محکومیت کیفری بابت رابطه نامشروع به استناد شروط عقدنامه می توانی تقاضای طلاق نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی