جنین

سلام ایا برای اینکه مادر توانایی مگهداری جنین را ندارد و برایش خطر دارد اگر سقط کند مادر باید دیه بدهد زیر ۲ ماه است جنین

29 فروردین 1399 122

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی