بیمه

سلام ایا بیمه نکردن کار گر توسط کارفرما جرم است ؟؟

29 فروردین 1399 84

به استناده ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان مکلفند که کارگران خود را بیمه کنند و به استناد ماده ۱۸۳ قانون کار اگر کارفرما خلاف ماده ۱۴۸ عمل کند با توجه به مراتب و شرایط خاطی به جریمه نقدی از ۲ تا ۱۰ برابر محکوم می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی