آیا میتوانم به نرخ روز حق شیفت را دریافت کنم؟

با سلام.. من چهار ساله در یک کارگاه تولیدی کار میکنم که شیفت شب هستم کلا و کارفرما حق شیفت پرداخت نمی‌کند آیا میتونم به نرخ روز کل حق شیفت این چند ساله رو بگیرم

30 فروردین 1399 105

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی