آیا میتوانم به نرخ روز حق شیفت را دریافت کنم؟

با سلام.. من چهار ساله در یک کارگاه تولیدی کار میکنم که شیفت شب هستم کلا و کارفرما حق شیفت پرداخت نمی‌کند آیا میتونم به نرخ روز کل حق شیفت این چند ساله رو بگیرم

30 فروردین 1399 118

سلام
کاربر محترم مطالبه حقوق و مزایای و شب کاری امکان دارد ولی به نرخ روز نیست بلکه با سال فعالیت و اشتغال محاسبه می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی