عدم تنظیم سند توسط اجرای احکام دادگاه

با سلام و درود زمینی رو به متراژ ۲۵۱ تو مزایده اجرای احکام مدنی دادگاه خریداری کردم که طبق نظر کارشناسی بصورت ششدانگ و با کاربری تجاری در مزایده فروخته شد و در اگهی مزایده و نظر کارشناسی صحبتی از اینکه این زمین پلاک ثبتی دارد نشد و تشریفات فروش و تحویل این زمین مانند سایر املاک فاقد سند ثبتی انجام شد. این زمین قطعه ای از یک پلاک ثبتی ۱۱۰۰ متری بوده و متعلق به خانم مرحومی بوده که بعد از فوت ایشان به علت عدم توافق وراث دادگاه حکم به فروش دو قطعه ۲۵۱ متری و ۱۹۳ متری داده و تکلیف الباقی زمین بصورت واضح در رای دادگاه مشخص نشده . لازم به ذکر است در رای دادگاه که حکم به فروش زمین فوق داده شده به دارا بودن پلاک ثبتی اشاره شده است ولی در مرحله اجرای احکام و کارشناسی قیمت زمین توجهی به این بند نشده است. و زمین ۲۵۱ متری صراحتا بصورت ششدانگ معرفی شده و جهات اربعه آن کاملا مشخص است. در ادامه خواستار انتقال سند بصورت مشاعی شدم تا بعدا با توجه به مشخص بودن جهات اربعه زمین نسبت به افراز ملک اقدام کنم که قاضی با این درخواست موافقت کرده و خواستار نظر کارشناس جهت تعیین سهم مشاعی شد. کارشناس اعلام کردن که تعیین سهم مشاعی امکان پذیر نبوده چون قیمت قطعات مختلف با توجه به موقعیت آنها تفاوت چند برابری داشته و زمین در مزایده بصورت ششدانگ واگذار شده و باید درخواست افراز داده شود. حال با توجه به اینکه هیچ سندی به نام بنده نشده و عملا امکان افراز از طریق اداره ثبت برای بنده مقدور نیست و همانطور که مطلع هستید دادخواست افراز در دادگاه برای زمینهای دارای سند مورد پذیرش نمی باشد و اجرای احکام نیز با بیان این مطلب که ملک بصورت بدون سند واگذار شده از پیگیری کار شانه خالی میکند . حال با توجه به اشتباهات متعدد کارشناس ( ۱- عدم توجه به رای قاضی مبنی بر ثبتی بودن زمین فوق ۲_ بیان ششدانگ بودن زمین در حالیکه مشاعی می باشد ۳_ ذکر کاربری تجاری مسکونی در اگهی مزایده در حالیکه با استعلام از شهرداری کاربری زمین خدمات شهری اعلام شده ) لازم بذکر است تنها دلیل مالکیت بنده برگه مزایده و صورت جلسه تحویل زمین می باشد که در هیچ کدام از ادارت دولتی ، اداره ثبت و دفاتر اسناد فاقد ارزش بوده و بنده را به عنوان مالک زمین حتی بصورت مشاعی نمیشناسند و همچنان ششدانگ زمین به نام مرحومه می باشد .

30 فروردین 1399 72

سلام
کاربر محترم اشتباه در مزایده اگر موجب ضرر به شماست که ظاهرا هست از موجبات ابطال مزایده است خصوصا اینکه در اگهی مزاید محدود تجاری مسکونی درج شده و استعلام شهرداری خدمات شهری است و این ارزش ملک را کاهش می دهد فلذا ضمن دادخواست ابطال می توانید از کارمند اجرا و قاضی تایید کنند مطالبه خسارت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی