نقل و انتقال ملك

سلام و عرض ادب با آرزوي سلامتي سوالي داشتم ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد شخصي به عنوان فروشنده ملكي را به مبلغ ٢٥٠ ميليون به خريداري فروخته و خريدار ٢٠٠ ميليون تومان پرداخت كرده و پنجاه ميليون هم قرار شده در هنگام تنظيم سند پرداخت شود اما در قرارداد در خصوص خسارت تاخيردر انجام تعهد پيش بيني نشده است بعد از مدتي ملك با رضايت خريدار و فروشنده به خريدار دوم منتقل شده و مقرر شده خريدار دوم پنجاه ميليون تومان را به فروشنده پرداخت كند و بابت هر روز تاخير فروشنده مبلغي پرداخت كند قابل ذكر است قرارداد دوم را به عنوان مكمل قرارداد اول در نظر گرفتن و فسخ نكردن فروشنده در انتقال قطعي سند تاخير داشته و براي اينكه خسارت تاخير در انجام تعهد را پرداخت نكند به قرارداد اول كه خسارت عدم انجام تعهد پيش بيني نشده استناد كرده و مي گويد خريدار اول بايد پنجاه ميليون تومان را پرداخت كند و طرح دعوا كرده در مرحله بدوي خواسته فروشنده رد شده اما در تجديد نظر مورد قبول قرار گرفته خريدار دوم هم طرح دعوا كرده كه خسارت تاخير در انجام تعهد را فروشنده بايد پرداخت كند ميخواستم بپرسم از لحاظ حقوقي كدام قرارداد اعتبار دارد؟ آيا راهي هست كه خريدار اول حذف شود و بگوييم قرارداد دوم اعتبار دارد؟ طرح دعواي ورود ثالث در حذف خريدار اول موثر است؟ اگر با ماده قانوني راهنمايي بفرماييد ممنون ميشم

30 فروردین 1399 79

با سلام
قرارداد دوم معتبر ایت خریدار دوم می تواند به فروشنده قرارداد خود که خریدار قرارداد اول است مراجعه و علیه ایشان دادخواست الزام به تنظیم سند و خسارات را علیه ایشان طرح نماید.
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی