تصرف زمین

من مدت بیست سال یک زمین را در اختیار داشتم و در تصرف بود الان کسی آمده مدعی زمین هست سند داره ولی من ندارم

30 فروردین 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی