مالیات ارث

سلام من در سال ۹۶ منزلی خریداری نمودم سند را به علت بدهی بانکی به نامم نزدم مالک قبلی فوت کرد بدهی بانک را پرداخت کردم در سال ۹۸ و از اداره مالیات خواستم اجازه انتقال دهد اداره مالیات از من طلب مالیات ارث دارد در صورتی که در سال ۹۸ ملک جز ماترک نبوده من باید چه بکنم

31 فروردین 1399 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی