دعوی حقوقی ( تصرف عدوانی ومطالبه خسارت )

باسلام وادب محضرخواهر محترمه سرکار خانم دکترسلیمی زمین زراعتی مالکم توسط شهرداری بدون مجوز بدون اگهی تملک ویا خرید خاکبرداری شن ریزی واسفالت شد . دعوی مطرح رفع تصرف وقلع اسفالت صادر قطعی شد اما تا کنون اجرای حکم نشده است شهرداری تقاضای اعاده دادرسی با همان مطالب قبلی داد که مردود ورد شد دعوی تقاضای خسارت مطرح که دادگاه بدوی بعدازالنجام کارشناسی ومشخص خسارت حکم بنفع بنده علیه شهرداری . با شهرداری با همان مطالب سابق دردعوی اول واعاده دادرسی شهرداری رد شد و در دعوی مطالبه خسارت بنفع من صادر شد اعتراض نمود که به شعبه تجدیدنظر همان شعبه قبل ارسال شد ولی رای به رد دعوی بنده صادرشد وشهرداری را مبرا از تقصیر نوشته ودر رای قطعی جدید نوشته نه تملک نه غصب شده است و خسارت مرتفع شده است هنوز رای منتشرنشده چه راهی هست ؟ چکارکنم

31 فروردین 1399 84

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی