مهریه

سلام من مهریه را اجرای ثبت گذاشتم ولی چیزی توقیف نشده باید چه کار کنم

31 فروردین 1399 63

باید به اجرای ثبت مراجعه و درخواست گواهی و پرونده را جهت طرح دادخواست مطاابه مهریه در دادگاه خانواده را بدهید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی