طلاق توافقی

برای طلاق توافقی چه مدارکی لازم است داشته باشیم خیلی ممنون

31 فروردین 1399 78

باید ابتدا به مراکز مشاوره مراجعه و سپس توافقات خود را مکتوب نمایید و دادخواست طلاق توافقی بدهید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی