جراحت گوش

با سلام .پسر بنده در یک دعوا باعث جراهت در ناحیه گوش شده است .لطفا در مورد دیه گوش توضیح دهید .سپاس

08 اسفند 1398 79

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی