جعل سند

اگر خودم یک برگه را جعل نکنم و یکی دیگه این کار را بکند و من آنرا جایی بدم مشکلی برای من پیش میاد

31 فروردین 1399 63

به اتهام استفاده از سند مجعول تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت که مجازات آن حبس و با جزای نقدی خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی