عقد نکاح

خواستم بپرسم که برای صیغه یا عقد باکره نبودن کافی هست که به اجازه ی پدر نیاز نباشد یا حتما باید طلاق گرفته باشد؟

01 اردیبهشت 1399 74

باسلام
باید گفت دختری که بر اثر کاری غیر از نزدیکی، بکارت خود را از دست داده است در حکم باکره بوده و برای ازدواج دایم یا موقت اذن و اجازه پدر یا جدّ پدری را باید داشته باشد.
دختری که مرتکب زنا و مقاربت غیر شرعی و یا مبتلا به وطئ شبهه شده و به واسطه آن بکارتش را از دست داده است، در حکم باکره نبوده و از نظر شرعی برای نکاح دایم و موقت نیازمند اجازه پدر یا جدّ پدری نیست.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی