ضرب و جرح توسط همسر

15.شوهرم طی 9ماه زندگی مشترک سه بار من را مورد ضرب و جرح قرارداده است و حتی یک بار مرا  از خانه بیرون کرد. اقدام به شکایت کردم و ازهمسایه ها برای موضوع شکایت استشهاد 3زن و 2مرد را جمع کردم نمیدونم کافی هست یا خیر البته من در طی این جریان محل زندگی ام را ترک نکردم و با شوهرم در یک مسکن زندگی می کنم. لطفا راهنمایی کنید.

01 اردیبهشت 1399 65

تنها صرف استشهادیه کافی نیست؛ بلکه شهود لزوما باید در محکمه حاضر شوند. در صورتی که ایشان شخصا حاضر به حضور در دادسرا نبودند، نام و آدرس ایشان را اعلام کنید؛ دادسرا ایشان را احضار خواهد کرد.
سوء رفتار زوج در صورتی که تداوم داشته باشد می‌تواند دلیلی برای اجبار زوج به طلاق تلقی شود
اگر ثابت نمایید وجود شما در منزل زوج خوف جانی یا حیثیتی برای شما در برخواهد داشت، اجباری به زندگی در منزل زوج نخواهید داشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی