محاسبه پرداخت دیه فوت چگونه است؟

اگر در تصادف راننده مقصر و راننده طرف مقابل فوت شوند و رای دادگاه درهمان سال قطعی شود ولی به هیچکدام ازخانواده اعلام نگردد و یکسال بعد پرونده در بیمه تشکیل شود به نرخ روز محاسبه میشه یا ن

11 اسفند 1398 177

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی