شناسنامه

سلام میشود شناسنامه المثنی بگیرد کسی وازدواج دیگری دران ثبت کند به صورت مخفیانه؟

01 اردیبهشت 1399 58

با سلام
چنانچه منظور شما از سوال مطرح شده این باشد که شخص ازدواج اول خود را با دریافت شناسنامه المثنی مخفی نماید و شناسنامه جدید سفید باشد،در صورتیکه در دوران عقد بوده و زوجه باکره باشد می‌تواند شناسنامه المثنی گرفته که ازدواج قبلی در آن قید نشده باشد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی