مکان دادگاه من کجاست

باسلام من ّّپروندم رفته تجدید نظر ولی ازکجا باید بفهمم کدوم شعبه رفته دادگاه هم منو راه نمیدن ازکی بپرسم؟؟

01 اردیبهشت 1399 72

با سلام
در صورت تعیین شعبه برای شما پیامک ارسال خواهد شد که پرونده به کدام یک از شعب دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی