بیمه بیکاری من

من 5سال سابقه بیمه دارم مجردهستم یک بارشش ماه درسال94ویک بار96ازبیمه بیکاری استفاده کردم میخواستم بدونم الان به دلیل وجود کرونا میشود میشود دوباره از بیمه بیکاری استفاده کنم یا نه؟

01 اردیبهشت 1399 81

سلام
مدت پرداخت مقرری به بیمه شدگان واجد شرایط، بستگی به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان دارد، در حال حاضر کمترین مدت دریافت بیمه بیکاری برای مجردان و متاهلان به ترتیب ۶ و ۱۲ ماه است، بیشترین مقدار آن نیز به ترتیب ۳۶ و ۵۰ ماه برای بیمه‌شدگان مجرد و متأهل (یا متکفل) است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی