املاک

اگر ملکی توقیف شود بابت مهریه و زوجه فوت کند, آیا قابل رفع است یا به وارث می رسد؟

01 اردیبهشت 1399 61
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی