مواد مخدر

سلام آیا میشه 13سال حکم بریده بشه و 10سال تعلیقی 3 سال تعزیری باشه حکم بخاطر حمل موادمخدر بوده اولین بار بوده که گرفتنش خودش مصرف کننده مواده هروئین هست این به چه معنیه؟؟؟

01 اردیبهشت 1399 104

سلام
كاربر محترم دادگاه مي تواند قسمت از مجازات حبس جرم مواد مخدر را براي مدتي به دليل وضعيت متهم از جمله متاهل بودن ، جواني ، عدم سابقه تعليق و قسمتي را حكم به اجرا دهد و اگر حكم سه سال اجرا و در مدت تعليق محكوم جرمي مرتكب نشود حبس تعليقي اجرا نخواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی