مواد مخدر

خودرو حمل مواد هرویین بوده و جاساز نبوده و طبق اظهارات متهم خودرو متعلق به خودش بوده و هنوز سند نخورده و فقط قولنامه دستی نوشته بودند و به فروشنده ماشین مبلغی بدهکار بوده و صاحب سند ماشین درخواست توقیف پلاک در همان لحظه توقیف نموده و الان 4سال میگذرد و میخواهد ماشینش رو ازاد کند. باتشکر ج)

01 اردیبهشت 1399 76

با سلام
در صورتیکه اثبات شود خودرو حامل مواد مخدر متعلق به متهم است، مصادره می‌گردد لذا به جهت احتراز از این حالت و نیز جلوگیری از تصرف خودرو توسط فروشنده یک مبایعه نامه به تاریخ قبل از توقیف خودرو با شخص ثالثی نوشته و وی نسبت به توقیف خودرو اعتراض نمابد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی