شهادت کذب و صدور رای با استناد به شهادت نامه رسمی

کسی برعلیه من تو محضر شهادت کذب داده و همون شهادت کذب باعث نقض حکم قاضی ک به نفع من بود شده حالا شکایت کردم از اون آقا ولی دادگاه حکمی برای ایشون صادر نکرده یعنی هیچی به هیچ باید چیکار کنم

11 اسفند 1398 67

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی