شهادت کذب و صدور رای با استناد به شهادت نامه رسمی

کسی برعلیه من تو محضر شهادت کذب داده و همون شهادت کذب باعث نقض حکم قاضی ک به نفع من بود شده حالا شکایت کردم از اون آقا ولی دادگاه حکمی برای ایشون صادر نکرده یعنی هیچی به هیچ باید چیکار کنم

11 اسفند 1398 88

شهادت باید نزد دادگاه و قاضی باشد ولیکن چنانچه ادله ای مبنی بر کذب بودن شهادت داشته باشید می توانید طرح شکایت نمایید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی