;
رخ دادن حادثه در حياط ملك شخصي

با سلام،صاحب مجتمع اپارتماني هستم كه موقعيت ان شمالي بوده و حياط ان كاملاً باز بوده كه براي حياط آن فعلاً درب نخريده ام؛ چنانچه كودكان همسايه (به غير از كودكان مجتمع خودمان)در آنجا بازي كرده و حادثه اي بر آنها رخ دهد،ايا مسئوليتي من را كه درب ورودي بر حياط ساختمان نگذاشته ام،و ورود به حياطمان بر عموم ازاد شده،شامل ميشود؟

02 اردیبهشت 1399 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی