رخ دادن حادثه در حياط ملك شخصي

با سلام،صاحب مجتمع اپارتماني هستم كه موقعيت ان شمالي بوده و حياط ان كاملاً باز بوده كه براي حياط آن فعلاً درب نخريده ام؛ چنانچه كودكان همسايه (به غير از كودكان مجتمع خودمان)در آنجا بازي كرده و حادثه اي بر آنها رخ دهد،ايا مسئوليتي من را كه درب ورودي بر حياط ساختمان نگذاشته ام،و ورود به حياطمان بر عموم ازاد شده،شامل ميشود؟

02 اردیبهشت 1399 67

سلام
صرف درب حياط نداشتن و تردد كودكان در محوطه حياط ( عرصه عمارت ) فاقد مسئوليت است مگر ابزار يا وسايل يا انشعاب برق يا سيم كشي منجر به حادثه شود كه مسئوليت با شماست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی