;
شکایت مطالبه وجه در صورت عدم وجود مدرک برای ارلئه به عنوان دلیل چگونه اقدام کنم؟

سلام همسرم برنج فروخته به یکی از آشناهاش اون گفته چند ماهه پولشو میده نه چک داریم نه مدرکی الان دوسال از ماجرا میگذره ولی برا پرداخت پولمون امروز فردا میکنه. آیا بدون مدرکی میشه شکایت کرد؟چطوری؟

11 اسفند 1398 148

سلام
به نظر تنها دلیلی که می توانید با آن ادعای خود را ثابت کنید شهادت شهود و در نبود آن سوگند دادن طرف مقابل است، شهود هم باید جزئیات معامله را مورد شهادت قرار دهند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی