ازدواج مجدد

ببخشید اگر مردی همسر دوم اختیار کند و همسر اولش به همین علت دادخواست طلاق بدهد آیا میتواند با طلاق دادن همسر دوم، ماانع حکم طلاق گرفتن همسر اول شود؟

02 اردیبهشت 1399 59

سلام
خیر اگر زوج بعد از ازدواج مجدد برای حفظ زندگی خود از همسر دوم جدا شود موجبی برای صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس شروط ضمن عقد نیست. طبق بند 12 شروط ضمن عقد نمیتواند از طلاق همسر اول جلوگیری کند و همسر اول به محض اطلاع از ازدواج مجدد شوهر حق طلاق دارد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی