فسخ نکاح

سلام ببخشید در صورتی که خانومی ازدواج قبلی خود را پنهان کند آیا این مسئله میتواند خود موجب فسخ نکاح شود ؟

02 اردیبهشت 1399 76

سلام
طبق م 1128 ق م که درباره ی تدلیس و فریب کاری در ازدواج است
صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه با وصف باکره و دوشیزه بودنش موجبی برای فسخ نکاح نمی باشد چراکه عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است
البته اگر خانمی که در عقدنامه دوشیزه قید شود اما بعدا مشخص شود که قبلا ازدواج کرده بوده و در هنگام طلاق دوشیزه نبوده و اقدام به حذف ازدواج قبلی از شناسنامه کرده و این مطلب مهم را به اطلاع طرف مقابل نگفته باشد این عمل تدلیس است و در این صورت مرد می تواند نسبت به طرح دعوی فسخ نکاح اقدام کند.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی