خاستگاری و نامزدی

سلام اگه یه پسر ودختری باهم نامزد باشن یعنی خواستگاری انجام ومهریه تعیین شده ولی به صورت رسمی محضری نشده اگه رابطه جنسی داشته باشن زنا محسوب می شه در مورد صیغه محرمیت چه طور؟

02 اردیبهشت 1399 64

با سلام
نامزد بودن دلیل بر محرمیت نیست و اگر رابطه جنسی بر قرار شود زنا محسوب میشود ولی اگر صیغه باشند خیر و مشکلی ندارد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی