حق طلاق

همسرم درقبال بخشيدن مهريه از من حق طلاق رو ميخواد آيا با دادن حق طلاق به زن ديگر نميتوانم بصورت يكطرفه درخواست طلاق كنم و حكم طلاق را بگيرم؟و ایشون هروقت بخواد میتواند جدا شود؟

02 اردیبهشت 1399 65
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی