اختلالات روانی

‍ سلام ببخشید آیا دو شخصیتی بودن شوهر یا بعضی از بیماریهای روانی که برای زوجه زندگی را سخت کند حق طلاق ایجاد میکند؟اگر راضی به درمان یا پزشک رفتن نشود چگونه ثابت کنم؟

02 اردیبهشت 1399 69

با سلام
هرگاه شوهر دیوانه باشد، زن می تواند عقد نکاح خود را فسخ نماید، خواه جنون از قبل از ازدواج وجود داشته و زن جاهل به آن بوده یا اینکه پس از عقد حادث شده باشد.
بیماری های روانی که پزشکی قانونی زندگی را برای زوجه سخت تشخیص دهد و عسر و حرج زوجه از این طریق ثابت شود برای زوجه حق طلاق ایجاد میکند.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی