دخل و تصرف در دارایی زوجه

ببخشید آیا مرد حق تصرف و دخالت در دخل و خرج دارایی شخصی همسرش را دارد که از درآمد و پس انداز خود خانم هست؟ ‍

02 اردیبهشت 1399 81

با سلام
‍ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را به هیچ عنوان ندارد
مطابق ماده ی 1118 قانون مدنی
زن میتواند مستقلا در دارایی خود هرگونه دخل و تصرفی کند و مرد حق دخالت ندارد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی