دخل و تصرف در دارایی زوجه

ببخشید آیا مرد حق تصرف و دخالت در دخل و خرج دارایی شخصی همسرش را دارد که از درآمد و پس انداز خود خانم هست؟ ‍

02 اردیبهشت 1399 59
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی