اخلال در نظم اداره ای که مشغول به کار هستم؟

بی نام: بنده کارمند آموزش و پرورش هستم از طریق تلفن با کارگزینی سوالی را مطرح می کردم بعد آشنایی حرفهای نامربوط و زشت زدند فوری حضوری مراجعه کردم علت را پرسیدم مسول کارگزینی شروع به فحاشی کرد و حمله ور طرف من شد از قضا ریس اداره رسید و من دعوا را نزد اون بردم او فکر کرد شروع کننده دعوا و داد و بیداد من بود توضیح دادم قانع نشد وچون صبح زود بود اکثرا اداری و طرفدار یکدیگر بودند حالا اداره به علت اخلال در نظم عمومی از من شاکی هست من هم از اونا . بنظر قانون آیا بنده جرمی را مرتکب شدم. خطار کار کیه من محکوم می شوم؟

12 اسفند 1398 312

سلام، شکایت علیه شما باید اثبات شود و در صورت اثبات است که با توجه به ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ممکن است به سه تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق محکوم شوید، بار اثبات دعوا هم بر دوش شاکی است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی