قرارداد فروش

با سلام ،قراردادی با شخصی دارم که جهت برگزاری نمایشگاه نقاشی می باشد متاسفانه محل آماده نیست و در اختیار من قرار نمی دهد

02 اردیبهشت 1399 68

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی