ثبت شروط عقد در دفاتر اثناد رسمی

در قباله ازدواج من در قسمت سایر شرایط یکی از شروط این است که زوج ملک مسکونی که در آینده خریداری میکند را دو دنگش را به نام زوجه خواهد کرد. ایا این شرط باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود؟ آیا بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی این شرط معتبر است؟ از راهنمایی شما کمال تشکر را دارم

02 اردیبهشت 1399 78
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی