;
رای صادر شده مستند به شهادت دروغین است چگونه اقدام کنم؟

با سلام رای صادر شده از دادگاه کاملا اشتباه واز روی شواهد دروغین است با اینکه بنده مدارک کتبی داده ام حال برای اعتراض به رای دادگاه چه باید بکنم ممنون

12 اسفند 1398 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی