اموال مسروقه

اگر شخصی مال مسروقه ای را با علم و آگاهی برای بار اول خریدار نماید آیا جرم هست یا خیر؟ مجازاتش چیست؟

12 اسفند 1398 69

بله خرید اموال مسروقه جرم است و مرتکب به حبس تعزیری و شلاق محکوم خواهد شد. مطابق با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، خرید مال مسروقه با علم و آگاهی به اینکه مال از طریق دزدی حاصل شده است، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی