بیمه از کار افتادگی

با سلام مهدی زندی هستم سال 95 تصادف کردم از کار افتاده هستم نمیتونم کار کنم بیمه رفتم 13سال سابقه دارم ولی بیمه داره منو سر میدونه شعبه 24رفتم برای جمع آوری سابقه بعد شعبه اقلیم رفتم 14تو جاده مخصوص چهارراه ایران خودرو رفتم اونجا ب من میگن 4ماه برات رد شده و شغل کاربری ت معلوم نیست 6ماه منو سر دوندن آخرش جواب درست حسابی ب من ندادن

03 اردیبهشت 1399 97

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی