افترا

همکارم به جرم افترا لغظی ازم شکایت کرده و حاظر نیست که شکایتش را پس بگیرد میخواستم ببینم مجازاتم چی هست

03 اردیبهشت 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی