رهن خانه

سلام ایا پول پیش خانه جزو مستثنیات دین حساب می شود ؟؟

03 اردیبهشت 1399 116

سلام به استناد ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پول رهن خانه که پر ضمن عقد اجاره به موجر داده می شود جزو مستثنیات دین است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی