چک بی محل

سلام مجازات چک بی محل که مبلغ ان ۷ میلیون باشد چیست

03 اردیبهشت 1399 73

سلام زمانی که مبلغ چک بیش تر از ۵ میلیون تومان باشد از ۱ تا ۲ سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی