تجاوز به حریم شخصی

با سلام قطعه زمین روستایی در کنار جاده آسفالته دارم که امروز متوجه شدم اداره برق بدون هماهنگی من وارد حصار من شده و در یک متری داخل زمین من یک تیر برق قرار داده اند و گفتن از دهیاری مجوز گرفتیم و بخشی از زمین شما در حریم جاده قرار دارد و تیر را در حریم جاده قرار دادیم آیا میتوانند بدون اجازه من وارد ملک شخصی من بشوند و در داخل محوطه محصور من تیر برق بکارن؟ در ضمن برای تضمین سند ملکی ثبتی دارم با تشکر

03 اردیبهشت 1399 84

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی