;
تحویل مورد معامله خارج از موعد مقرر

بنده یک سرویس مبلمان نو را به صورت سفارشی خريداري و مبلغ آن را پرداخت نموده ام. قرار بر این بود که مبل در تاریخ مقرر در فاکتور آماده شود؛ جدا از این موضوع که مبل با تاخیر آماده شد، بلکه مبل بدون هیچ پوشش و بسته بندی به باربری تحویل داده شده و باربری هم هیچگونه اطلاعي در مورد این موضوع به ما نداده است، در حال حاضر مبلی که به دست ما رسیده کاملا کثیف، پاره، ساییده شده و پایه میز های آن هم شکسته است. حالا نه باربری و نه مبل فروش این مشکل را به گردن نمی گیرند و باربری هم پولش را می خواهد. در حال حاضر چکار ميتوانم بکنم؟

12 اسفند 1398 37

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی