مرور زمان در دعاوی کیفری

سلام. آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر بعد از 35 سال مشمول مرور زمان شده است ؟! و آیا قابل تعقیب کیفری است ؟؟ ( ارزش ملک در آن سال زیر صد میلیون بوده است)ممنون

03 اردیبهشت 1399 105

سلام
حرم جعل و استفاده از سند مجعول مشمول مرور زمان شده در مورد انتقال مال غیر قانونگذار مرور زمان را استثنا کرده ولی شرایط خیلی مهمه مثلا انتقال توسط پدر یا فرزندان یا اقوام صورت گرفته و خریدار تصرف کرده و شما در همه موارد نظاره گر بودید اینجا سکوت شما به دلیل اطلاع از موجبات رضایت و زوال حق شکایت کیفری است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی